OstaloVijesti

Nasilje koje izbjeglice proživljavaju na Balkanskoj ruti nije iznimka, već pravilo

Europsko vijeće za izbjeglice i prognanike (ECRE)  objavilo je novi AIDA izvještaj za Republiku Hrvatsku koji je upotpunjen podacima iz 2020. godine. Njihova detaljna analiza pristupa sustavu međunarodne zaštite pokazala je mnoge manjkavosti. Gorući problem jest svakako nemogućnost traženja međunarodne zaštite u RH, odnosno, zabrinjavajuća brojka od čak 18,400 koje su nezakonito protjerane, od kojih 16,425 osoba je iz RH nezakonito protjerano u Bosnu i Hercegovinu, dok je 1,975 osoba  nezakonito protjerano u Srbiju. Nezakonita protjerivanja često prati nečovječno postupanje i nezakonita detencija. Nadalje, međunarodna zaštita  prošle godine odobrena je samo 42 osobe. 

Nasilje koje izbjeglice proživljavaju na Balkanskoj ruti više nije iznimka, već pravilo. Gorana Mlinarević nas u svom novom  tekstu poziva da promatramo nasilje koje se kontinuirano događa na našim granicama i unutar našeg teritorija prema izbjeglicama kroz prizmu feminizma i feminističke solidarnosti. Upravo nam ta feministička perspektiva omogućava da uočimo opresiju i mehanizme koji perpetuiraju nasilje. Takva perspektiva omogućava nam da: “uvidimo kako migracijske politike EU prema ljudima koji prolaze kroz Balkan postaju sve više dehumanizirajuće rasističke i nasilne; od početnih djela suosjećanja i milosrđa, preko strogo kontroliranih migracijskih politika EU-a i militarizacije granica, te novih pristupa u tzv. migracijskom menadžmentu.” Upravo nas feminizam tjera da ne budemo pasivni promatrači i svjedoci nasilju koje se svakodnevno događa u našoj neposrednoj blizini. S ljudima u pokretu, s izbjeglicama koje kontinuirano proživljavaju nasilje trebamo se solidarizirati, pritom imajući na umu naše različite pozicije moći. Milosrđe i humanitarizam ne propitkuju sustav koji omogućava ovakve nezakonite prakse i održavaju ga na životu. Imajući na umu feministička načela, ne čudi kako su upravo žene predvodnice u borbi za zaštitu prava izbjeglica i kako se upravo one usuđuju glasno i jasno osuditi prakse i politike koje opstaju na ljudskoj patnji i kršenjima ljudskih prava. 

Upravo o okrutnim politikama piše i novinarka Ivana Perić koja je razgovarala sa Sarom Cincurovom, slovačkom novinarkom koja se trenutno nalazi na brodu Sea-Eye 4, jednom od malobrojnih brodova koji sudjeluju u akcijama spašavanja na Mediteranu. Kako prenosi članak, “države Europske unije samo jačaju humanitarnu krizu na Mediteranu, a prelazak mora iz godine u godinu postaje sve opasniji. Naime, kako upozoravaju i s broda Sea-Eye 4, ljudi se često niti ne usude pozvati pomoć, jer im europski centri za koordinaciju spašavanja pošalju notornu Libijsku obalnu stražu, koja ljude odvlači natrag u Libiju. U svemu tome značajnu ulogu igra i Frontex, što je postalo evidentno i posadi Sea-Eye 4.”

Okrutne politike EU i države članice koje ih provode ne samo da ljude izlažu nasilju, već i razdvajaju obitelji koje pobjegle u potrazi za sigurnošću. Al Jazeera prenosi priču oca koji se već tjednima nalazi odvojene od svoje žene i malenog sina koji se nalaze u Prihvatilištu Porin u Zagrebu. Iako zakon nalaže da se obitelj može spojiti tek kad je članovima odobrena međunarodna zaštita, Ahmed koji je već nekoliko desetaka puta bio unutar teritorija RH i iskazao namjeru za traženjem međunarodne zaštite kontinuirano je nezakonito protjerivan. 

Danas se u Zagrebu održava akcija “Čitanje za Palestinu”. Riječ je o akciji čitanja poezije i proze palestinskih pjesnikinja i pjesnika koju inicijativa građana organizira u znak solidarnosti s Palestinkama i Palestincima koji desetljećima pružaju otpor teroru, okupaciji i nasilju izraelske države. 

hr Croatian
X