Ostalo

Uključite djecu izbjeglice bez pratnje u škole!

GOOD inicijativa i inicijativa Dobrodošli uputili su zahtjev za uključenjem djece tražitelja azila i djece izbjeglica bez pratnje u odgojno-obrazovni sustav u što kraćem roku. Zahtjev je upućen povodom Međunarodnog dana djeteta i Tjedna globalnog obrazovanja, u sklopu Preporuka za uključivanje djece tražitelja azila i djece izbjeglica u odgojno obrazovni sustav.

U Republici Hrvatskoj se nalaze djeca tražitelji azila i djeca izbjeglice koji nisu uključeni u obrazovni sustav, iako prema zakonskoj obavezi djecu treba uključiti u škole najkasnije 30 dana od podnošenja zahtjeva za zaštitom. Saznanje o tom problemu u relevantnim institucijama postoji već nekoliko godina no pomaci u rješavanju su nedostatni. Djeca bez pratnje roditelja ili zakonskog skrbnika borave u domovima za odgoj djece i mladeži u gradovima u kojima postoji pristup školama drugoj djeci te ne postoji nikakvo opravdanje da se odgađa ili odbija uključivanje ove djece u škole.

Stoga, GOOD inicijativa s Inicijativom Dobrodošli poziva na što brže uključivanje sve djece u škole, jer uključivanje utječe na njihovu socijalizaciju, učenje hrvatskoga jezika te pomaže u nadilaženju traume i teškoća izbjegličkog iskustva. Treba imati na umu i kako djeca pomažu svojim roditeljima u savladavanju hrvatskoga jezika te često imaju važnu ulogu u integraciji roditelja u novo društvo.

Uz to, sve škole trebaju, uz podršku jedinica lokalne i područne samouprave i Ministarstva obrazovanja i znanosti, provoditi redovitu pripremnu i dopunsku nastavu, odnosno, dodijeliti odgovarajući broj sati za učenje jezika i drugih nastavnih predmeta s obzirom na individualne potrebe djeteta. Naravno, svi udžbenici bi za djecu trebali biti besplatni i dostupni tijekom cijele školske godine, ovisno o tome kada se djeca uključe. Predlaže se i izrada i primjena posebnog udžbenika za pripremnu nastavu hrvatskog jezika prilagođenog potrebama djece učenika hrvatskog kao stranog jezika.

Također, inicijative Dobrodošli i GOOD pozivaju škole, lokalne vlasti te ministarstva da učine više kako bi se djeci tražiteljima azila i izbjeglicama omogućio besplatan produženi boravak u školama, kao i prijevoz ako se radi o školama koje su udaljene od njihova mjesta stanovanja. Potrebno je razviti i sustav praćenja i procjene djece koja se uključuju u nastavni proces. Nužno je da taj sustav bude dovoljno  fleksibilan te uvažava porijeklo, životna iskustva, prethodno obrazovanje, znanja, vještine te druge karakteristike djeteta koje se procjenjuje kako bi ga što bolje uključili u nastavu. Podrška roditelja djetetu koje se obrazuje je ključna, stoga inicijative predlažu i da se učini više kako bi se uključilo i upoznalo roditelje s obrazovnim sustavom. Uz roditeljsku, ključna je i podrška školskog kolektiva odnosno nastavnika i stručnih suradnika, a kako bi to mogli uspješno raditi nužno je da imaju stručnu, materijalnu i logističku podršku u svom radu, kako škole tako i Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za odgoj i obrazovanje.

GOOD inicijativa nastavlja pratiti problematiku vezanu uz dostupnost obrazovanja i prava djece te upozoravati i apelirati na institucije da svoje prakse usklade s pravima djece te omoguće ostvarivanje ljudskih prava djece kako bismo se pružila prilika za integraciju u društvo u kojem žive.

Sve preporuke dostupne su ovdje.

hr Croatian
X