Ostalo

Protiv kriminalizacije solidarnosti i nasilja na granicama!

Još jedna instanca – saborski Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, raspravljao je u četvrtak, 18. listopada, o kontinuiranim iskazima izbjeglica o nemogućnosti pristupa sustavu zaštite te nasilju nad izbjeglicama. Pučka pravobraniteljica je upozorila na zabrinjavajuće prakse kojima joj se ne samo ne odgovara argumentirano, već joj se ne omogućuje da postupa sukladno zakonu. Nakon više od dvije godine upozorenja o nasilju nad izbjeglicama i dalje nema adekvatne reakcije nadležnih, kao ni rješenja. “Ovakvo postupanje predstavlja direktan pritisak izvršne vlasti na rad neovisne nacionalne institucije za ljudska prava”, istaknula je jučer Pučka pravobraniteljica te dodala “ne samo da preporuke i upozorenja pučke pravobraniteljice nisu implementirane te nisu uočeni pozitivni pomaci, čime se nastavljaju kršiti ljudska prava migranata, nego je i pučka pravobraniteljica, opunomoćenica Hrvatskog sabora, onemogućena u radu u skladu sa svojim ovlastima”. Prisutne organizacije, Are You Syrious? i Centar za mirovne studije, dodatno su upozorile na kriminalizaciju solidarnosti, pritiske MUP-a i uskraćivanje informacija s kojima se susreću i mimo teme push back-ova.

 

Podršku je dala i Platforma 112 koja je osudila ponašanje Ministarstva unutarnjih poslova i Vlade Republike Hrvatske koji pokušavaju zastrašiti pa i kriminalizirati prvo ljude u pokretu, a potom i sve one koji tim ljudima pružaju podršku. Postavlja se pitanje i tko će zaustaviti druga kršenja ljudskih prava, ako se već sada vidi kako MUP niti ne odgovara na upite neovisnim institucijama koje traže odgovore. Također, Platforma 112 pozvala je premijera Plenkovića i ministra Božinovića da hitno zaustave ove intenzivne napade MUP-a na organizacije za zaštitu ljudskih prava, omoguće istrage nezavisnih institucija te kazne one koji ljudska prava krše, a ne one koji ta prava štite. Cijelo priopćenje pročitajte ovdje.

 

Zanimljiv je odgovor MUP-a koji je poručio Platformi 112 da nijedna udruga koja djeluje u njenom sklopu ne treba biti zabrinuta za svoj rad, ističući da namjera MUP-a nije “napadati organizacije” ni vršiti “pritiske na aktiviste i volontere”. Ističu i da “nevladine organizacije, posebice sada, tijekom značajnih migracijskih kretanja, imaju iznimno važnu ulogu među migrantskom populacijom”, jer “upravo nevladine organizacije uživaju njihovo povjerenje i ni u kojem slučaju ga ne bi trebale izigrati”.

 

Inicijativa “Dobrodošli!” u tom kontekstu željela bi podsjetiti na brojne napade i optužbe koje je MUP upućivao aktivistima i aktivistkinjama pa i odvjetnicima koji su pružali podršku izbjeglicama. Tu je bilo svega od neutemeljenih optužbi za krivotvorenje punomoći, onemogućavanje pristupa prihvatilištu i detencijskim centrima, tvrdnje da organizacije civilnog društva pomažu u ilegalnim prelascima granice te sada i nepravomoćna presuda volonteru. Ako MUP doista i vjeruje u to što je napisao u ovom priopćenju, kao Inicijativa “Dobrodošli!” očekujemo da se što prije s riječi prijeđe na djela, prvenstveno zato što ljudi čija se prava svakodnevno krše trebaju zaštitu i pristup legalnim procedurama – odmah!  

 

 

hr Croatian
X