Vijesti

Djeca bez pratnje i dalje u veoma lošem položaju

P-H20170213034118 (1)Tijekom prošlog tjedna Inicijativi Dobrodošli! i dalje se javljao određen broj izbjeglica koje su izrazile namjeru za traženjem azila u Republici Hrvatskoj. Mnogi od njih svjedočili su kako su već nekoliko puta prelazili istočnu hrvatsku granicu, no hrvatska policija ih je uvijek vraćala u Srbiju unatoč tome što su izražavali namjeru za traženje azila. Zbog tog iskustva i potrebe da svjedoci budu uz njih kada traže azil, dolaze do Zagreba gdje nam se obraćaju i mole da budemo uz njih u policijskim postajama dok to čine. Volonteri Inicijative Dobrodošli! to su činili protekloga tjedna te je svim izbjeglicama koje su nam se obratile omogućen pristup sustavu azila i smještene su u Prihvatilište za tražitelje azila u Zagrebu. Pritom ne treba zaboraviti kako postoji velik broj onih koji su i dalje sami, nemaju kontakt organizacija civilnog društva koje pružaju podršku te su svakodnevno vraćani u Srbiju bez omogućavanja pristupu azila na koje imaju zakonsko pravo.

 

Sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport u Hrvatskom saboru održana je u četvrtak 20. Travnja na temu Djeca bez pratnje. Na sjednicu su pozvani članovi Savjetodavnog odbora za djecu bez pratnje, koji je odnovan u prosincu 2016.godine pod vodstvom Centra za zlostavljanu i nestalu djecu, te je predstavljen izvještaj o Sustavu zaštite djece bez pratnje u Republici Hrvatskoj. Izvještaj koji će uskoro biti i javno predstavljen daje temeljan pregled trenutnog stanja zaštite djece bez pratnje u RH te otvara niz preporuka. Neki od njegovih temeljnih nalaza ukazuju sljedeće:

  • Resursi za pružanje podrške djeci bez pratnje su usitnjeni te nedostaje koordinacija aktera

  • Djeca bez pratnje smještavaju se u neprimjerene objekte

  • Izostaju stručne kompetencije za rad s djecom bez pratnje

  • Nedovoljna dostupnost posebnih skrbnika

  • Poteškoće uključivanja djece bez pratnje u sustav obrazovanja i zdravstva

 

Djeca bez pratnje koja tijekom izrade ovog izvještaja intervjuirana istaknula sam da osjećaju nejednak tretman u odnosu na djecu koja su hrvatskog podrijetla. Naime, niti jedno dijete bez pratnje nije uključeno u obrazovni sustav iako su neka od djece u Hrvatskoj gotovo 2 godine.

Prema podacima UNHCR-a, broj izbjeglica koji su od siječnja izgubili život na Sredozemnom moru nastojeći doći do Italije, premašio je tisuću, nakon nove tragedije u kojoj je tijekom prošlog vikenda stotinjak izbjeglica izgubio život.  Inicijativa Dobrodošli upozorava kako je za te smrti odgovorna politika zatvorenih vrata, koja onemogućava legalan dolazak izbjeglica i usmjerana je na daljnje postavljanje barijera na granicama Tvrđave Europe, za osobe koje traže pomoć u nevolji, te podsjeća da je nužno stvoriti legalne i sigurne putove za sve koji bježe u potrazi za sigurnošću.

 

Foto: HINA

hr Croatian
X