Zašto je važno

EU aktivirala odredbu o uzajamnoj obrani i pomoći: Želimo li još jedan svjetski rat?

Slika 1Kao što je Papa Franjo istaknuo nakon prošlotjednih terorističkih napada na Pariz, Europa „postepeno ulazi u Treći svjetski rat“. Iako zvuči panično, danas ova izjava ima veću težinu nego prije pet dana kada je izjavljena – aktiviranjem članka 42., stavka 7. Ugovora o EU, zemlje članice pristupile su ratu! 

Centar za mirovne studije upozorava da objava rata neće dovesti do unapređenja europskog zajedničkog sustava borbe protiv terorizma, jer iako je svijet s SAD-om na čelu u ratu protiv terorizma već 14 godina, to danas rezultira stvaranjem još grozomornije terorističke skupine od tadašnje Al Qaide, kao što su danas tzv. ISIL, Boko Haram i druge skupine koje su u međuvremenu prerasle u paravojne i paradržavne skupine. Dodatno, aktiviranjem odredbe Ugovora o EU o uzajamnoj obrani, koja se odnosi na situaciju oružane agresije na jednu državu članicu, stvara se međunarodna praksa interpretacije napada od strane organiziranih terorističkih grupa ili paravojnih formacija kao napada od strane formalnih država čime se zapravo tzv. ISIL-u daje neželjeni i nepotreban državni legitimitet.

CMS još jednom naglašava da se bilo koja vojna intervencija u Siriji mora voditi isključivo s ciljem zaštite lokalnog stanovništva od nasilja tzv. ISIL-a, a pod okriljem UN-ovog Vijeća sigurnosti kako bi akcija imala međunarodni legitimitet i osigurala suradnju svih članica Vijeća koje su trenutno, sa očitim partikularnim interesima, uključene u rat u Siriji.

Borbu protiv terorizma treba započeti kroz druge mehanizme poput članka 222. Ugovora o funkcioniranju EU koji regulira situaciju terorističkog napada na članicu, kao što je bio nedavni u Parizu, a koji bi osigurao suradnju sigurnosnih aparata zemalja članica koja je u recentnom slučaju napada zakazala, te osigurao na globalnoj razini efikasnu blokadu financiranja tzv. ISIL-a od strane država koje su navodne saveznice zapadnoeuropskih država i SAD-a.

Posljednjih 14 godina rata protiv terorizma naučilo nas je da se terorizam efikasno može zaustaviti jedino uklanjanjem njegovih uzroka. Emotivne objave rata predstavljaju, ne samo ugrozu stanovnicima koji od terorizma bježe i stanovnicima Europe, već upravo onakav odgovor kakav teroristi žele vidjeti.

hr Croatian
X