Vijesti

Prvi dan kampa u Slavonskom Brodu

Share2015-10-28-cee4fb7b1c272ad1a9ac539ca6a6bb92ecf94c5fb6f00d3890d514a160369983-PictureJučer je bio probni dan od danas operativnog zimskog tranzitnog kampa u Slavonskom Brodu. Prve su grupe izbjeglica dovezene u kamp jutros u 8.00 sati s graničnog prijelaza Bapska (autobusom do Tovarnika, a potom vlakom do Broda). Stigao je i prvi vlak iz Šida u Brod. Od sutra će se prijelaz Bapska zatvoriti te se odandje više neće organizirati transport. U dogovoru sa srpskom policijom sve izbjeglice će se usmjeravati na Šid otkuda će biti organiziran vlak za Brod, a potom za Dobovu.

Volonteri Inicijative Dobrodošli nalaze se u novome kampu, a dio grupe će ostati u Opatovcu na dežurstvu do danas popodne. Kamp u Opatovcu će i dalje ostati otvoren do kraja tjedna, no unatoč tomu nema više aktivnih organizacija osim nekoliko djelatnika Crvenoga križa i IOM. Prema današnjim reakcijama policije, možda će biti operativan i duže. Naime, taj će kamp služiti kao tranzit bez registracije onda kada je kamp u Slavonskom Brodu blizu popunjavanja svojih kapaciteta. Kamp je ovdje mnogo veći no bolje organiziran. U svakome od 3 funkcionalna sektora nalaze se grijani šatori, kontejneri za ranjive skupine, šatori s hranom i odjećom te kontejner za medicinsku pomoć. Svaki sektor ima i službu traženja nestalih članova obitelji.

Do sada su u kampu u Opatovcu funkcionirali jutarnji koordinacijski sastanci organizacija civilnoga društva i međunarodnih organizacija aktivnih u kampu. Ti će se sastanci sada odvijati u 19.00 sati i to pod vodstvom Ministarstva unutarnjih poslova. Općenito, policijska je kontrola ovdje pojačana. Do sada smo na sastancima redovito dobivali informacije o broju osoba koje ulaze i izlaze iz kampa te niz informacija o spajanju obitelji ili medicinskim intervencijama. Od sada više se neće dobivati te informacije jer se smatra da je dovoljno ono što se objavi putem službene stranice MUP-a.

Predviđanja MUP-a su da će se broj izbjeglica narednih tjedana smanjivati zbog efekata Junckerovog plana.

Inicijativa podsjeća da podržava uspostavu informirane i koordinirane akcije država članica EU i zemalja Zapadnoga Balkana (i šire), no da se protivi uspostavi hotspotova i ‘preseljenju’ izbjegličkog pitanja i humanitarne krize što dalje od naših očiju. Želimo otvorene granice i solidarnu Europu.

hr Croatian
X