Želim pomoći

Podržite rad Inicijative “Dobrodošli!”

Tovarnik, 20. rujna - photo - Tea Vidović, CMS 1Inicijativa “Dobrodošli!” oformljena je sredinom rujna 2015. u trenutku kada je veliki broj izbjeglica počeo ulaziti u Hrvatsku. Inicijativa okuplja više od 60 organizacija civilnog društva, jedan nogometni klub i preko 400 volontera koji svakodnevno na terenu pružaju podršku izbjeglicama – od humanitarne pomoći, koordinacije s lokalnim organizacijama, kao i pružanja informacija izbjeglicama o aktualnim procedurama ulaska i izlaska iz Hrvatske.

Ukoliko želite podržati rad Inicijative “Dobrodošli!” to možete učiniti uplatom na račun Centra za mirovne studije koji koordinira rad Inicijative.

 

Za uplate iz Hrvatske:
Centar za mirovne studije
Selska cesta 112a, 10 000 Zagreb, Croatia
IBAN: HR4723300031100208068
Banka: Societe Gerenerale – Splitska banka d.d.
Svrha plaćanja: donacija za potporu rada Inicijative “Dobrodošli!”

Za uplate iz inozemstva:
Beneficiary name: Center for Peace Studies
Address: Selska cesta 112a, 10 000 Zagreb, Croatia
Beneficiray’s bank account/IBAN: HR4723300031100208068
Bank info: Societe Gerenerale – Splitska banka d.d.
Bank address: Jurišićeva 2, 10 000 Zagreb
SWIFT CODE: SOGEHR22
Purpose of payment: donation for the support of the initiative “Welcome!” activities

hr Croatian
X