Vijesti

Izvještaj volontera s terena: Komunikacija između svih aktera na terenu i dalje ključan faktor

17735d2b742c280e59a61127fd04bae6ee04ab8dc169a790480c9b78097d6de3Nova grupa volontera Inicijative „Dobrodošli“ koja je pristigla u Opatovac je i dalje aktivna u tri smjene. Noćna smjena, iako teška, je pogotovo važna jer je tada prisutan najmanji broj volontera, a istovremeno najviše ljudi ulazi u kamp (jučer je tijekom noći ušlo više od 500 osoba na sat).

U Opatovcu se ljudi smještaju po sektorima, naizmjenično se pune tzv. crveni i zeleni sektor, s tim da se jedan uvijek čisti dok se drugi puni. Osnovne funkcije volontera u kampu su informiranje i komuniciranje s ljudima koji dolaze, sudjelovanje u koordinaciji s drugim volonterima i organizacijama, direktna pomoć (dijeljenje hrane, odjeće…) i konstantan monitoring terena kako bi se pratile trenutno potrebe i funkcionira li sve kako treba.

Dijeljenje informacije ljudima koji uglavnom ne znaju gdje se nalaze ni kuda idu i dalje ostaje presudan faktor za dobro stanje na terenu. Volonteri su uspostavili i suradnju s policijom kako bi se direktno na terenu mogle rješavati potencijale poteškoće u radu.

Suradnja s Crvenim križem i ostalim organizacijama je svakim danom sve bolja, komunikacijski kanali i međusobno povjerenje se sve vise uspostavljaju, za što su zaslužni i svakodnevni koordinacijski sastanci uključenih organizacija.

Topla odjeća i obuća je trenutno jako potrebna jer postaje sve hladnije, a ljudi nisu adekvatno obučeni. Volonteri apeliraju na sve da i dalje šalju toplu odjeću i obući, ali isto tako i da je sortiraju prema kategorijama (ženska/muška/dječja itd.) jer se troši puno vremena na razvrstavanje artikala na licu mjesta kako bi ih se moglo ljudima po potrebi, a zbog toga onda nastaju i veliki redovi pri distribuciji. Najpotrebnije su trenutno cipele, zatim jakne, hlače i sva topla odjeća. Ljetna roba više nije potrebna.

S terena se saznaje i da će Bapska vjerojatno ubrzo prestati biti lokacija gdje se pruža humanitarna pomoć jer je sa Srbijom dogovoreno da se ljudi prevoze autobusima preko granice i dovoze na tzv. Ničiju zemlju, stoga ljudi više neće morati pješačiti dio puta, nego će biti direktno prebačeni dalje autobusima.

hr Croatian
X