Vijesti

Preko 100.000 izbjeglica pristiglo u Hrvatsku

volonteriTijekom jučerašnjeg dana u Hrvatsku je ušlo preko 100 000 izbjeglica, i to na istočnu granicu Hrvatske.
Mađari su uspostavili kvote i vremenske razmake prelaska u Mađarsku, no, većina ljudi je veoma brzo prebačena na hrvatsko-mađarsku granicu. Pogotovo tijekom noći kada su neke od grupa odmah po registraciji upućivane na autobuse.

Noći su veoma hladne i vlažne. Distribucija robe ide manje ili više uspješno i ovisi o konkretnim ljudima koji su na terenu u kampu, odnosno o mogućnosti koordinacije. U kampu djeluju mnoge organizacije pod nominalnom koordinacijom Crvenog križa, no usklađivanje prioriteta često ne ide uštimano pogotovo kada se radi o distribuciji robe i deka tijekom noći. Problem predstavlja činjenica da robu treba jako pažljivo sortirati kako bi se mogla što efikasnije distribuirati.

Sinoć je u kamp stigao i kombi donacija koje su se kroz Inicijativu Dobrodošli skupljale u MAZ-u. Hvala svima na doniranim stvarima – one su trenutno u skladištu Crvenog križa u kampu odakle se najbrže mogu distribuirati uz uvjet dobre koordinacije. Uskoro bi trebale stići i palete koje će se postaviti u šatore umjesto dosadašnje prakse da se ljudi odmaraju na goloj zemlji.

Najveći posao na terenima – Opatovac, Bapska i Tovarnik je upravo komunikacija i organizacija različitih grupa koje često djeluju odvojeno. Volonteri Inicijative Dobrodošli pokušavaju najviše raditi upravo na tome.

Dodatno, po medijima se može pratiti i zaoštravanje retorike oko izgradnje zida na mađarskoj granici, kao i pripremu velikog broja policije na rubnim granicama Europe, naročito u Grčkoj. Sve više se spominje zadržavanje izbjeglica u zatvorenim kampovima, de facto logorima na rubovima Europe, kao i argument da se kriza zaustavlja tamo gdje izbjeglice pristižu – Turska, Grčka i Italija. Stav je Inicijative da su detencije i zatvaranje europskih granica problem dugoročnih posljedica, a ne rješenje.

hr Croatian
X