Vijesti

Tjedni osvrt volontera Inicijative “Dobrodošli”: Vidjeli smo solidarnost u Slavoniji, kad ćemo u Briselu?

zašto je važnoNakon desetak dana otkako su izbjeglice počele u većem broju dolaziti u Hrvatsku, velik broj volontera Inicijative „Dobrodošli“ sudjeluje u pružanju podrške izbjeglicama na terenu, ranije u Zagrebu, Bregani i Harmici, a potom u Slavoniji – u Strošincima, Tovarniku, Bapskoj i Opatovcu. Osim pružanja humanitarne pomoći, koordinacije s lokalnim i stranim organizacijama i volonterima te njihovog usmjeravanja na područja gdje su potrebni, volonteri, a posebice volonteri-prevoditelji su se na terenu pokazali kao ključna spona između izbjeglica i institucija pružajući im informacije o aktualnoj proceduri ulaska i izlaska izbjeglica iz Hrvatske.

Predstavnici Inicijative „Dobrodošli“ uvažavaju napore svih uključenih djelatnika na terenu, no s obzirom na to da na EU razini nije donesen adekvatan plan za rješavanje ove situacije, naglašavaju kako ova humanitarna kriza neće ubrzo prestati te stoga predlažu poboljšanje uvjeta u aktualnom prihvatnom centru u Opatovcu s obzirom na nadolazeće vremenske uvjete, ali i otvaranje dodatnih privremenih prihvatnih centara, moguće u suradnji s Državnim uredom za upravljanjem državnom imovinom, kako izbjeglice ne bi noćile na otvorenom. Dodatno, potrebno je osigurati redoviti prijevoz izbjeglica od mjesta ulaska do prihvatnih centara, kao i sustavan protok informacija među svima koji sudjeluju u podršci izbjeglicama – policije, vojske, predstavnika MUP-a, Hrvatskog Crvenog križa, kao i organizacija civilnog društva.

Jasno i pravovremeno pružanje informacija i uputa izbjeglicama, u ovom kratkom periodu istaknulo se kao ključan faktor razumijevanja, a kako bi se izbjeglo stvaranje napete atmosfere zbog nedostatnih informacija pruženih izbjeglicama, volonteri su izradili informativni letak koji se već dijeli u kampu na terenu.

Nažalost, sav pozitivan trud društva da se humanitarnim djelovanjem izbjeglicama olakša put prema sigurnosti, dugoročno neće biti dovoljan ukoliko se na EU i međunarodnoj razini ne učini nužan zaokret prema politici ljudske sigurnosti, a to podrazumijeva sigurne prilaze i prolaze do i kroz teritorij Europske unije; sustav efikasnog prihvata, zaštite i novog modela integracije uz suspenziju Dublinske uredbe; politički dogovor o međunarodnoj humanitarnoj krizi te političkoj, vojnoj i razvojnoj strategiji djelovanja usmjerenoj na zaustavljanje rata u Siriji i poboljšanje političkih te socio-ekonomskih uvjeta u zemljama koje su ljudi prisiljeni napustiti.

hr Croatian
X