Vijesti

Komunikacija na terenu i dalje ključna

17735d2b742c280e59a61127fd04bae6ee04ab8dc169a790480c9b78097d6de3Volonteri Inicijative „Dobrodošli“ ovaj tjedan se nalaze u Bapskoj, Opatovcu i Tovarniku. Tijekom dana se Bapska se ispraznila i trenutno tamo nema izbjeglica, a aktivne lokacije trenutno su Tovarnik i Opatovac.

Jutros je u Bapskoj bilo samo tristotinjak ljudi, a oni su u međuvremenu prevezeni autobusom u Mađarsku. Izbjeglice se trenutno preusmjeravaju na granični prijelaz u Tovarniku. Tamo je brz protok ljudi i trenutno se nalazi oko 2.500 ljudi koji se autobusima prevoze do prihvatnog kampa u Opatovac gdje prolaze proces registracije.

U Opatovcu trenutno nalazi oko 4.000 ljudi, a tamo se osim volontera Inicijative „Dobrodošli“ nalaze se i volonteri Hrvatskog Crvenog križa, Isusovačke službe za izbjeglice, UNICEF-a, MAGNA-e, kao i Greenpeace-a te UNHCR i Doktori bez granica. Prihvatni kamp u Opatovcu se proširuje kako bi mogao primiti još ljudi, a najavljeno je restrukturiranje kampa u sektore za djecu i ranjive skupine, muškarce, bolesne i druge. Prema informacijama volontera s terena, na granični prijelaz Botovo s Mađarskom ljudi dolaze autobusima i prelaze granicu pješice.

Pohvalno je što je od jučer navečer MUP na terenu angažirao prevoditelje koji komuniciraju s izbjeglicama. No Inicijativa „Dobrodošli“ i dalje apelira na Ministarstvo unutarnjih poslova da što jasnije i pravovremeno dijeli potrebne informacije izbjeglicama, kao i volonterima koji na terenu te informacije komuniciraju dalje.

hr Croatian
X