Vijesti

Naši volonteri nalaze se u Bapskoj i Opatovcu

U Bapsku dolaze busevi po ljude. Tamo se samoorganizirala lokalna skupina (ženska inicijativa, mladi, župnik)  koji su nam rekli da ljudi  imaju hrane i vode, no najveći problem je to što čekaju buseve na suncu i umorni su. Tamo se prema informacijama lokalnih volontera nalazi 300-ak ljudi, no puno ih je više sa srpske strane. Policija grupira ljude u skupine od 60-70 koji će onda sjesti na autobus. Lokalna volonterka govori nam  da je atmosfera u selu dobra, svi pokušavaju pomoći i nije kaos. Mediji u Bapskoj mogu biti u samom selu, međutim većinu njih se ne propušta prema mjestu gdje se grupiraju izbjeglice za autobus.

Sa srpske strane granice (Berkasovo) su se također organizirali volonteri, tamo djeluje Crveni križ, UNHCR, liječnici bez granica, komesarijat za izbjeglice, NGO-i nezavisne volonterske grupe. U kontaktu smo se beogradskim Centrom za ljudska prava koji će nas informirati o stanju na terenu.

Trenutno traju dogovori između Crvenog križa i naše inicijative o koordiniranom radu. Naime, kao što smo napomenuli, u Opatovac gdje se nalazi najveći broj ljudi mogu ući samo akreditirani  volonteri, a ista situacije je  i na graničnim prijelazima Bapska i Tovarnik.

Tovarnik je  jutros oko  9.30 jutros bio prazan. U Opatovcu se prema našim informacijama nalazi oko 7500 ljudi u kampu.

Također smo dobili informaciju od međunarodne organizacije koja radi na grčkim otocima da kroz Grčku prolazi 5000 ljudi dnevno.

hr Croatian
X