Vijesti

Apel Vladi RH i MUP-u protiv zatvaranja granice i sprečavanja ulaska izbjeglica u Hrvatsku

Istraživači Centra za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija (CEDIM), Centar za mirovne

studije (CMS) te pojedini članovi akademske zajednice apeliraju na Vladu Republike Hrvatske i MUP

da povuče odluku o zatvaranju granice i omogući ulazak izbjeglica u Hrvatsku, kao što su to dosad

činili. Upozoravamo da je sprečavanje ulaska izbjeglica protivno hrvatskom, europskom i

međunarodnom pravu, te prije svega, protivno načelima humanosti i solidarnosti. Podsjećamo Vladu

RH i MUP da su u proteklih dana i tjedana naglašavali da će, zbog navedenih razloga, izbjeglice imati

pravo na nesmetan ulazak u Hrvatsku i, u najmanju ruku, privremeno zbrinjavanje u Hrvatskoj.

U danoj krizi, kao što je naglašavala i Vlada Republike Hrvatske i MUP, jasno je i neupitno da većina

osoba koje dolaze u Hrvatsku bježi od ratnih zbivanja, progona i drugih okolnosti koje ih jasno

kvalificiraju kao izbjeglice kojima je nužna međunarodna zaštita. Također bismo podsjetili da je, zbog

danih mjera migracijske kontrole u Europskoj uniji i šire, neregularan način putovanja i ulaska na

teritorij Hrvatske i drugih zemalja u slučaju izbjeglica najčešće jedini mogući

način dolaska. Apeliramo stoga da se termin “nezakonitost” ne koristi kao argument za sprečavanje

ulaska izbjeglica u Hrvatsku ili njihovu detenciju.

Podsjećamo MUP i druge institucije Republike Hrvatske da zemlje poput Srbije, Makedonije ili Grčke

nemaju adekvatne sustave izbjegličke zaštite, te smatramo da je izbjeglice neprihvatljivo zadržavati u

tim područjima ili ih pozivati da tamo traže zaštitu umjesto u Republici Hrvatskoj. Dodatno, Vlada i

MUP u prethodnih su dana naglašavali da je stvaranje zidova oko teritorija (kao npr. u Mađarskoj)

neprihvatljivo te da Hrvatska neće pribjeći takvom rješenju. Upozorili bismo da se ovakvim rješenjima

izbjeglice zatvara u uski prostor država koje ne pružaju adekvatne mjere zaštite, tjera ih se na

korištenje daljnjih kanala opasnih iregularnih migracija i stavlja u poziciju daljnje psihološke i fizičke

traume. Kao djelatnici akademskih i nevladinih institucija i organizacija te kao ljudi, apeliramo da se

što prije ukine dana odluka o sprečavanja ulaska izbjeglica te da se ovim osobama pruži nužna pomoć

i podrška.

Primjenjivanje humanitarnog prava danas je prioritet, kao i proglašenje međunarodne humanitarne

krize. Apeliramo da Vlada Republike Hrvatske zatraži i pomoć drugih zemalja kako bi se osigurao

slobodan ulazak i izlazak izbjeglicama u EU. Budući da je Hrvatska u 1990.-ima, i to u tijeku ratnih

zbivanja i tranzicije, te bez znatne međunarodne pomoći, bila uspješna u trajnijem zbrinjavanju više

stotina tisuća izbjeglica, vjerujemo da nema zapreke da se sadašnjim izbjeglicama pruži privremena ili

trajnija pomoć, ovisno o željama samih izbjeglica i mogućnostima Hrvatske. Smatramo da je

prethodna odluka Republike Hrvatske o prihvatu izbjeglica bila hvalevrijedna te pozivamo institucije

da nastave s takvim praksama.

hr Croatian
X