Korisne informacijeREFUGEE PHRASEBOOK

Kratki rječnik za lako sporazumijevanje tijekom izbjegličke krize

phrasebook fotka

Download Phrasebook

Ovaj rječnik za laku, bržu i bolju komunikaciju u državama kroz koje prolaze izbjeglice preveden je na jezike došljaka i domaćina i podjeljen je u tri dijela:

• Lista ikona koje predstavljaju najčešće potrebe
• Upozorenja od opasnosti od mina
• Komunikacija osnovnih potreba i osnovno sporazumjevanje, briga o zdravlju, pitanja vezana za hranu i odjećuDEAR REFUGEES: WELCOME TO CROATIA!

Informacije za izbjeglice u Hrvatskoj – Printajte i dijelite izbjeglicama

pdf-icon

Hrvatski

pdf-icon

Engleski

pdf-icon

Njemački

pdf-icon

Arapski

pdf-icon

Farsi

pdf-icon

PashtuKOMUNIKACIJSKE KARTICE

Dvojezične slikovne kartice za lakšu komunikaciju sa izbjeglicama

Kako bi olakšali komunikaciju sa izbjeglicama, tim Tobii Dynavoxa je kreirao ove jednostavne kartice sa osnovnim potrebama i emocijama.

communicationboard arabic-engli

pdf-icon

Arapski

pdf-icon

Farsi