Karta minskih polja

Karta minski sumnjivih područja

Minski sumnjiva područja u Republici Hrvatskoj

Link: MIS Portal Hrvatskog centra za razminiranje