O Inicijativi

Inicijativa za podršku izbjeglicama „Dobrodošli“ okuplja pojedince i organizacije civilnog društva s ciljem pružanja podrške izbjeglicama na terenu, ali i vršenja političkog pritiska na institucije Republike Hrvatske i Europske unije radi promjene restriktivnih migracijskih politika.

Inicijativa okuplja više od 60 organizacija civilnog društva, jedan nogometni klub i preko 400 volontera koji svakodnevno na terenu pružaju podršku izbjeglicama – od humanitarne pomoći, koordinacije s lokalnim organizacijama, kao i pružanja informacija izbjeglicama o aktualnim procedurama ulaska i izlaska iz Hrvatske. Također, na terenu djeluje u koordinaciji s Hrvatskim crvenim križem, Koordinacijom za azil, kao i institucijama. Dodatno, radi što bolje komunikacije s javnošću objavljena je i web stranica – welcome.cms.hr – na kojoj se ažuriraju vijesti s terena i objavljivati korisne informacije za izbjeglice, poput voznih redova ili rječnika.

Republika Hrvatska se treba snažno založiti za hitno usuglašavanje pozicija na razini EU te politički dogovor unutar UN-a oko zajedničkog pristupa zaustavljanja rata u Siriji.  Stoga, od Vlade RH Inicijativa očekuje da preuzme političku inicijativu i založi se za iznalaženje održivijih i primjerenijih rješenja izbjegličke krize, temeljenih na međunarodnom humanitarnom pravu,  zaštiti ljudskih prava, međudržavnoj suradnji i solidarnosti. Cijelo Nacionalno stajalište u sjeni o politici EU spram izbjegličke krize povodom izvanrednog EU summita koji će se održati 23. rujna 2015., koje je upućeno Vladi RH dostupno je ovdje.